NSL bro

17-Maj-2024

Gæsteviften

Der Gastfan

Plads til 6 både

Platz für 6 Boote

Takstblad for Nysted Sejlklub

Kontingenter fastsættes på generalforsamlingen.

Aktivt medlem                                          600 kr.

Familiemedlemskab                                  1200 kr.

Passive/Juniorer                                        250 kr.

Bådplads: Prisen fastsættes af bestyrelsen og pladsen anvises efter bådens størrelse/dybgang.

Både op til 20 m2---------------------------2300 kr.

Både op til 30 m2---------------------------3000 kr.

Både over 30 m2---------------------------4000 kr.

Joller--------------------------------------------400 kr.

Joller på land----------------------------------250 kr.

Gæstesejlere pr. nat:------------------------150 kr./20 Euro, kontakt Margot for reservation af gæsteplads, på tlf. + 45 40930081


Gastsegler pro Nacht: ------------------------150 kr./20 Euro, kontaktieren Sie Margot für die Reservierung eines Gästeliegeplatzes unter Tel. + 45 40930081Bådplads ved klubbens broer kræver et familiemedlemskab, joller dog kun et aktivt medlemskab.

Vinterplads er incl. pæleplads i det omfang der kan anvises ledig plads.

Store både på havnepladsen.

Mastekran og beddingsvogn samt masteskur

 Både ved sejlklubbens broer kan gratis benytte disse efter aftale med de ansvarlige (se opslag)

Er beskrevet i regler for NSL både i vedtægternes § 4, stk. 4 og 5.

Gæstesejlere og både ved de kommunale broer betaler i henhold til takstblad.

Klubhuset

Klubhuset kan lånes af aktive medlemmer (mindst 1 års medlemskab) til egne arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

Arrangementer i sejlsæsonen dog kun som "åbent hus" 17. april - 31. oktober

Prisen er 200 kr. til dækning af forbrugsafgifter m. m.

Klubhuset kan stilles til rådighed for "husvilde foreninger" efter aftale

Klubstandere kan købes af kassereren og koster pt. 60 kr


NSL Broer

Kommunale broer

Gæster

Beddingsvogn - Max 4 dage

Gratis

450 kr./ aktivt medlemskab og 120 kr. pr ekstra dag

450 kr.  medhjælp og 120 kr. pr ekstra dag

Mastekran

Gratis

250 kr. v/ aktivt medlemskab

250 kr.  medhjælp

Depotrum i arbejdsskuret

125 kr

Ikke muligt

Ikke muligt

Kommentarer